REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania i wykonywania umów kupna - sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego „ARTPOL Obrączki Tytanowe” prawa i obowiązki sklepu oraz klientów, jak również zasady postępowania reklamacyjnego, warunki serwisu i gwarancji dotyczące oferowanych w sklepie produktów.

 

1. Postanowienia ogólne.

1. Sklep internetowy „ARTPOL Obrączki Tytanowe” działający pod adresem http://www.obraczki-tytanowe.eu , prowadzony jest przez firmę Artpol S.c Monika Włodarz, Edyta Ostrowska-Marszałek , Tomasz Marszałek, z siedzibą w Szczecinie, ul. Osikowa 24, 71-015 Szczecin , NIP: 8521815298, REGON: 810916864 , zarejestrowaną w CEIDG .

2. Sklep „ARTPOL Obrączki Tytanowe” prowadzi sprzedaż obrączek i innej biżuterii z tytanu poprzez stronę internetową o adresie http://www.obraczki-tytanowe.eu  oraz punkt wydań mieszczący się w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8 pok. 112.

3. Klientem sklepu „ARTPOL Obrączki Tytanowe” może być pełnoletnia osoba fizyczna zameldowana na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Rejestracja lub złożenie przez Klienta zamówienia równoznaczne jest z akceptacją przez niego warunków przedstawionych w niniejszym regulaminie.

5. Prezentacja produktów i ich cen w sklepie internetowym nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy po uzgodnieniu wszystkich jej elementów.

6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, usuwania towarów, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian.

2. Produkty.

1. Wszelkie informacje dotyczące produktów pochodzą z materiałów publikowanych przez ich producentów. „ARTPOL Obrączki Tytanowe” dołożył wszelkich starań, aby publikowane na stronach http://www.obraczki-tytanowe.eu informacje były zgodne z prawdą i wolne od błędów.

2. Wszystkie towary oferowane w sklepie” ARTPOL Obrączki Tytanowe” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu na rynek Polski legalnie. W wyjątkowych przypadkach, gdy jest to wyraźnie oznaczone w opisie produktu atrybutem "Wyprzedaż", mogą być oferowane towary niepełnowartościowe.

3. Ceny.

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych http://www.obraczki-tytanowe.eu są podawane w polskich złotych (zł). Cena każdego produktu podawana jest w postaci brutto . Ceny brutto zawierają wszelkie składniki jak cła i podatki , oraz podatek VAT.

2. Ceną wiążącą dla  „ARTPOL Obrączki Tytanowe” i  Klienta jest cena, która została potwierdzona przez Klienta w momencie potwierdzenia zamówienia.

3. Podane ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy (transportu), który zależy od sposobu jej realizacji.

4. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny brutto oraz ewentualnych innych kosztów wynikających z realizacji złożonego i potwierdzonego przez Klienta zamówienia np.: kosztu dostawy produktu.

4. Zamówienia.

1. Zamówienie w sklepie internetowym „ARTPOL Obrączki Tytanowe” można złożyć w następujący sposób:

a) za pomocą strony internetowej sklepu (Koszyk – Złóż zamówienie). Wypełniając formularz rejestracyjny Klient potwierdza zawarte w nim dane, jako prawdziwe. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie prawdziwych, wymaganych danych, w tym dokładnego adresu i nr telefonu. Aby złożyć zamówienie nie ma konieczności rejestrowania się, wystarczy wypełnić odpowiednie pola w formularzu podczas zamawiania.

b) pocztą elektroniczną na adres biuro@obraczki-tytanowe.eu, takie zamówienie musi zawierać imię i nazwisko zamawiającego, jego adres pocztowy oraz adres e-mail, numer NIP (dotyczy wyłącznie nabywających towar podmiotów gospodarczych i służy wystawieniu poprawnej faktury VAT), adres dostawy, numer telefonu oraz nazwy, ilości i ceny zamówionych towarów. W zamówieniu musi być również podany wybrany przez kupującego sposób dostawy i forma płatności. Zamówienie zostanie potwierdzone przez handlowca za pomocą poczty elektronicznej, telefonicznie lub faksem,

c) osobiście w punkcie wydań (formularz papierowy).

2. Zamówienia realizowane są według kolejności złożenia. O realizacji decyduje numer zamówienia, w związku, z czym preferowana droga składania zamówień to strona sklepu internetowego, co gwarantuje natychmiastowe nadanie numeru zamówienia.

3. Zamówienia poprzez stronę internetową sklepu i pocztą elektroniczną można składać przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Natomiast osobiście zamówienia można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00 oraz w soboty w godzinach 10:00-14:00.

4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji następuje w ciągu max. 24 godzin roboczych (za godziny robocze rozumie się godziny pomiędzy 8:00-18:00 w dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od chwili złożenia zamówienia przez Klienta. Dodatkowo Klient może śledzić aktualny status zamówień poprzez dział „Moje zamówienia”.

5. Każde zamówienie jest potwierdzane poprzez wysłanie wiadomości e-mail zawierającej listę zamówionych towarów wraz z obowiązującą ceną, wartością zamówienia, terminem realizacji i kosztem dostawy.

6. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić.

7. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli miedzy innymi dane Klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z Klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy lub jeżeli uzyskanie potwierdzenia chęci zakupu w ciągu 5 dni roboczych nie będzie możliwe.

8. Termin ważności zamówienia przy płatności przelewem wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Klient nie uiści należności wynikającej z zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie zostaje anulowane, a Klient nie może żądać, od „ARTPOL Obrączki Tytanowe” jego realizacji.

9. Momentem zawarcia umowy kupna - sprzedaży jest moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez obsługę sklepu.

10. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych Klienta oraz:

a) w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (pobranie, odbiór osobisty) - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia

b) w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy

c) w przypadku zamówień płatnych przelewem on-line – po potwierdzeniu płatności przez firmę obsługującą płatność on-line.

d) w przypadku zamówień płatnych kartą płatniczą - w chwili autoryzacji karty

e) w przypadku płatności kartą płatniczą on-line – w chwili otrzymania potwierdzenia płatności przez firmę obsługującą płatność kartą on-line

11. Zakupione w sklepie „ARTPOL Obrączki Tytanowe” towary są dostarczane lub wydawane wraz z wymaganym dowodem zakupu (paragon lub faktura VAT). Ponieważ podpis klienta - jako nabywcy towaru - nie jest obowiązkowym elementem treści faktury VAT, nabywca otrzymuje wyłącznie podpisany przez Sprzedawcę oryginał faktury.

12. Moment potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez „ARTPOL Obrączki Tytanowe” jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Klienta.

13. Dokładny czas realizacji zamówienia jest ustalany przez „ARTPOL Obrączki Tytanowe” w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. Jest to okres w dniach roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji do momentu wysłania zamówionego przez Klienta towaru.

14. „ARTPOL Obrączki Tytanowe” zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zamówienia po uprzednim poinformowaniu Klienta.

     5. Dostawa, odbiór towarów.

1. Zamówione produkty „ARTPOL Obrączki Tytanowe” dostarcza do kupującego listem kurierskim ubezpieczonym do kwoty 5000 PLN do kupującego . Aktualne informacje na temat dostaw zostały opisane w zakładce  „Koszty dostawy” na stronie sklepu.

2. Klient może również odebrać osobiście zamówione produktów w punkcie wydań mieszczącym się w Szczecinie przy ul. Madalińskiego 8 pok. 112.

3. Przesyłka wysłana za pośrednictwem firmy kurierskiej z reguły dociera do klienta na drugi dzień roboczy od dnia nadania paczki (maksymalnie 3 dni robocze).

6. Płatności.

1. Płatności za towary można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia:

a) wpłata na konto – płatność z góry - przedpłata (przelew, wpłata, przekaz) bezpośrednio na konto bankowe „ARTPOL Obrączki Tytanowe”

b) gotówka odbiór osobisty – płatność w formie gotówkowej dokonywana w siedzibie „ARTPOL Obrączki Tytanowe” , Szczecin ul. Madalińskiego 8 pok. 112. (korzystając z tej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów oprócz wartości brutto towaru)

c) płatność on-line (e-przelew, karta kredytowa)

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.

(Uwaga! Niektóre karty płatnicze mogą nie posiadać opcji dokonywania płatności internetowych. W przypadku, gdy karta nie posiada tej opcji, prosimy o skontaktowanie się z bankiem, który ją wydał i prośbę o autoryzację tego rodzaju kanału płatniczego),.

7. Gwarancja, serwis.

1. Wszystkie fabrycznie nowe produkty dostępne w sklepie „ARTPOL Obrączki Tytanowe” są objęte gwarancją producenta. Okres gwarancji zależy od producenta. Dożywotnia gwarancja jakości stopu: nasze obrączki objęte są dożywotnią gwarancją jakości stopu. Jeżeli obrączka ulegnie uszkodzeniu na skutek wady materiału, gwarantujemy bezterminowo bezpłatne usunięcie wady lub wymianę obrączki na nową.

     8. Zwroty – odstąpienie od umowy.

Brak możliwości zwrotu.  Zgodnie z art.10 pkt4 ustawy z dnia 2 marca 2002 roku o ochronie praw konsumenta oraz sprzedaży na odległość informujemy, że obrączki są przygotowywane indywidualnie na zamówienie specjalne. Z tego powodu nie ma możliwości ich zwrotu.

9. Reklamacje.

1. Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę (w przypadku palet, za przesyłkę uważa się całą paletę, a nie ewentualne pojedyncze paczki na niej umieszczone). Sprawdzen. W przypadku, gdy przesyłka nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy taśmy są zerwane, należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera dokonać jej otwarcia i ewentualnie sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy.

2. Jeżeli otrzymany towar będzie posiadał wady fizyczne lub techniczne lub będzie niezgodny z umową, prosimy o natychmiastowy kontakt ze sklepem: biuro@obraczki-tytanowe.eu lub telefonicznie. Prosimy jednocześnie o przesłanie pisemnego zgłoszenia reklamacji , pod adresem: biuro@obraczki-tytanowe.eu , lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w którym należy podać datę zgłoszenia, dokładny opis reklamacji w tym określenie, jakiej formy reklamacji Klient się domaga (naprawa, wymiana towaru, odstąpienie od umowy itp.) oraz adres zwrotny i telefon Klienta. Towar, po uprzednim ustaleniu tego z przedstawicielem „ARTPOL Obrączki Tytanowe”, należy odesłać za pomocą firmy kurierskiej na adres siedziby firmy : 71-015 Szczecin, ul. Osikowa 24  .Koszty przesyłki w przypadku uzasadnionej reklamacji pokrywa Sprzedawca, w innym wypadku Klient.

Opis procedury reklamacyjnej:

2a.  Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   •  imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

   •  datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,

   •  przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

   •  wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2b. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Reklamacji nie podlegają wszelkiego rodzaju przypadkowe lub celowe uszkodzenia mechaniczne, a także uszkodzenia spowodowane niedbałym i niewłaściwym użytkowaniem.

4. Reklamacje dotyczące rozbieżności ilościowych, bądź kompletności przesłanego towaru będą rozpatrywane tylko w przypadku spisania w obecności przedstawiciela firmy spedycyjnej protokołu reklamacyjnego, w momencie odbioru przesyłki. Skan protokołu wraz z opisem szkody należy wysłać na adres: biuro@obraczki-tytanowe.eu

5. W przypadku terminowego i formalnie prawidłowego złożenia reklamacji Klient, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w pierwszej kolejności może żądać wyłącznie doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy. Klient nie może jednak zgłaszać takich roszczeń w przypadku, gdy naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia. Dopiero, jeżeli z podanych wyżej przyczyn Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo, jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, Klient ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Od umowy nie może on jednak odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. W takim wypadku Klient może jedynie dochodzić innych roszczeń (wymiana lub naprawa, a w następnej kolejności obniżenie ceny towaru).

6. W terminie 14 dni od dnia otrzymania przez sprzedawcę reklamacji Klienta sprzedawca powinien rozstrzygnąć reklamację i udzielić kupującemu konkretnej odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia lub nieuwzględnienia jego reklamacji. W przypadku uznania przez sprzedawcę reklamacji zostanie Klientowi wskazany proponowany przez sprzedawcę sposób i tryb postępowania przy jej realizacji (np. sposób zwrotu przez Klienta towaru, sposób odbioru nowego itp.). W takim przypadku sprzedawca ponosi również koszty transportu reklamowanego towaru. W przypadku odmowy uznania reklamacji, Klientowi zostanie przedstawione uzasadnienie tej odmowy.

7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji, w szczególności w przypadku stwierdzenia nie istnienia wady lub niezgodności towaru z umową albo w przypadku uszkodzenia lub pogorszenia towaru z przyczyn, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w tym z przyczyn dotyczących Klienta lub użytkownika towaru, Klient może zostać obciążony kosztami związanymi z reklamacją. Towar zostanie klientowi odesłany na jego koszt, zaś w wypadku odmowy jego przyjęcia przez klienta będzie przez sprzedawcę przechowywany nie dłużej niż 30 dni.

8. Klient traci uprawnienia (do żądania naprawy lub wymiany towaru na nowy albo do żądania obniżenia ceny towaru lub do odstąpienia od umowy), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru (przyjmuje się w domyślę datę dostawy towaru do Klienta lub datę odbioru osobistego) konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy.

9. Tryb postępowania reklamacyjnego  usługi  on-line. Wszystkie reklamacje dotyczące nieprawidłowego działania mechanizmu sklepu internetowego „ARTPOL Obrączki Tytanowe”  będą rozpatrywane niezwłocznie po zgłoszeniu takiej nieprawidłowości przez Klienta.  Zgłoszenie może nastąpić  telefonicznie, faksem lub mailem na adres : biuro@obraczki-tytanowe.eu  Klient nie zostanie obciążony żadnymi dodatkowymi kosztami  a błędna umowa kupna-sprzedaży anulowana.

10. Ochrona i bezpieczeństwo danych osobowych.

 1. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych powodować będzie niemożność dokonania przez Klienta zakupów. Dokonując zakupu bądź rejestracji Klient wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie przez sprzedawcę danych osobowych Klienta w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez sprzedawcę zamówienia (tj. dla dostarczenia Klientowi przesyłki i dokonania rozliczeń). „ARTPOL Obrączki Tytanowe” nie będzie udostępniać danych osobowych Klienta żadnym osobom, firmom ani innym podmiotom trzecim, poza biorącymi bezpośredni udział w procesie sprzedaży i dostawy towaru.

2. Dane będą przetwarzane z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101 poz.926 z późn.zm.) oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych – firmy ARTPOL S.c  , w formie pisemnej (dopuszcza się formę elektroniczną).

3. Polityka bezpieczeństwa danych osobowych „ARTPOL Obrączki Tytanowe” jest dokładnie opisana w zakładce na stronie Sklepu.

           11. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną

1.  Możliwość zawierania umów sprzedaży towarów w sklepie internetowym jest usługą świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej Usługa), przy czym  „ARTPOL Obrączki Tytanowe”  jest usługodawcą a Klient jest usługobiorcą usługi. 

2.  Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze sklepu internetowego: 

  • podłączenie do Internetu,
  • poprawnie skonfigurowana przeglądarka zgodnie ze standardami Microsoft Internet Explorer w wersji nie niższej niż 5.5 lub Opera w wersjach 7.x i wyższych lub Firefox w wersji 1.x., Chrome  Za problemy wynikające ze stosowania przeglądarek nie spełniających tego wymogu Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności,
  • rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768,
  • komputer Klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz aktywny interpretator JavaScript.

3 . „ARTPOL Obrączki Tytanowe” nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania ze sklepu internetowego.

3.1 Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na komputerze klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Klienta ze sklepu internetowego. Pliki cookies są wykorzystywane przez  „ARTPOL Obrączki Tytanowe” w celu obsługi sklepu internetowego i zapewnienia możliwości udostępnienia klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.

3.2  Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta ze sklepu internetowego i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login Klienta co przyspiesza i ułatwia korzystanie ze sklepu internetowego. Klient może w każdym czasie zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.

3.3   „ARTPOL Obrączki Tytanowe” dokłada wszelkich możliwych starań aby zabezpieczyć dane Klienta i chronić je przed dostępem osób trzecich.  „ARTPOL Obrączki Tytanowe” stosuje niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń w celu ochrony danych Klienta. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Klienta płatności elektronicznych, w przypadku wyboru przez Klienta takiej opcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego, szyfrowanego połączenia. „ARTPOL Obrączki Tytanowe”  zwraca uwagę, iż podjęte działania mogą się okazać niewystarczające jeśli sam Klient nie zachowa zasad bezpieczeństwa. W szczególności Klient musi zachować w poufności login i hasło do sklepu internetowego i nie udostępniać ich osobom trzecim. „ARTPOL Obrączki Tytanowe” podkreśla, że nie będzie się zwracał do Klienta z prośbą o ich podanie, za wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w sklepie internetowym. W celu uniemożliwienia korzystania z konta Klienta przez osoby nieuprawnione Klient powinien każdorazowo wylogować się po zakończeniu korzystania ze sklepu internetowego.

                                                                                      11. Postanowienia końcowe.

1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna - sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie będzie to możliwe, lub też będzie niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa polskiego, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.

4. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w  Szczecinie . Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.