POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Niniejsza Polityka bezpieczeństwa określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy ARTPOL Obrączki Tytanowe  prowadzony pod adresem  www.obraczki-tytanowe.eu  (dalej zwany Sklepem). Administratorem danych osobowych jest firma Artpol S.c  Monika Włodarz, Edyta Ostrowska-Marszałek, Tomasz Marszałek  z siedzibą w Szczecinie, ul. Osikowa 24, REGON : 810916864 NIP: 8521815298

Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania ze Sklepu i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Sklep internetowy, zgodnie z wymogami prawa, zarejestrował zbiory danych osobowych związanych z prowadzeniem Sklepu w rejestrze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach podczas samego korzystania ze Sklepu.

Sklep może gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu.  Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Strony. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

 Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Sklepu oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji w Sklepie:

1) nazwisko i imię,

2) adres zamieszkania, jeżeli jest adresem dostawy lub adres dostawy

3) adres poczty elektronicznej,

4) numer telefonu.

Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania rejestracji i zakupu w ramach Sklepu.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia Prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta .

O ile wybierzecie Państwo opcję dostarczenia zamówionego towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, powyższe dane zostaną przekazane firmie kurierskiej w celu dostarczenia towaru.

Sklep Artpol Obrączki Tytanowe  dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Sklepu w celu ochrony Państwa danych w celu zapewnienia bezpiecznego przekazu danych podczas rejestracji, logowania oraz dokonywania zakupów za pośrednictwem serwisu www.obraczki-tytanowe.eu .

Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Sklepu i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie, z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania w Sklepie. W celu uniemożliwienia korzystania z Państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Sklepu.

Mają Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Sklepu, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła, podejrzenia zaistnienia sytuacji, w wyniku której osoba nieuprawniona wejdzie w posiadanie Państwa hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: biuro@obraczki-tytanowe.eu

Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem:  biuro@obraczki-tytanowe.eu

 Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: biuro@obraczki-tytanowe.eu